Національна академія Служби Безпеки України logo

Національна
академія
Служби Безпеки
України

Національна академія
Служби Безпеки України

Інформація для абітурієнтів
Нормативно-правова база для вступників
Вступна кампанія в запитаннях і відповідях
Правила прийому до Національної академії Служби безпеки України у 2024 році
Як стати курсантом НА СБУ
Як стати студентом НА СБУ
Програми вступних випробувань для майбутніх курсантів та студентів
Положення про мотиваційний лист

Нормативно-правова база для вступників

Конституція України


Закони України:

“Про вищу освіту”

“Про Службу безпеки України”

“Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України”

“Про контррозвідувальну діяльність”

“Про оперативно-розшукову діяльність”

“Про запобігання корупції”

“Про державну таємницю”

“Про військовий обов’язок і військову службу”

“Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”

“Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”

“Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

“Про підвищення престижності шахтарської праці”

“Про охорону дитинства”

“Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”


Статути Збройних Сил України:

Статут внутрішньої служби Збройних Сил України

Дисциплінарний статут Збройних Сил України


Внутрішні положення:

Організаційна структура Служби безпеки України, затверджена Указом Президента України від 27.12.2005 № 1860

Положення про проходження військової служби (навчання) курсантами вищих військових навчальних закладів (військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) Служби безпеки України, затверджене Указом Президента України від 09.10.2019 № 739

Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки України, затверджене Указом Президента України від 27.12.2007 № 1262

Указ Президента України від 21.02.2002 № 157 “Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді”


Постанови Кабінету Міністрів України:

“Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти” від 29.04.2015 № 266 

“Про створення єдиної системи військової освіти” від 15.12.1997 № 1410


Відомчі інструкції:

Інструкція про порядок відбору, вивчення та прийому кандидатів на навчання до вищих військових навчальних закладів Служби безпеки України (військових навчальних підрозділів Служби безпеки України закладів вищої освіти), які здійснюють підготовку фахівців для потреб Служби безпеки України за державним замовленням, затверджена наказом Центрального управління Служби безпеки України від 22.11.2019 № 1800 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 21.12.2019 року за № 1269/34240

Інструкція з організації фізичної та вогневої підготовки в Службі безпеки України, затверджена наказом Служби безпеки України від 06.07.2010 № 369 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 10.09.2010 за № 792/18087

Інструкція про порядок організації та проведення професійно-психологічного відбору кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах Служби безпеки України, затверджена наказом Центрального управління Служби безпеки України від 01.03.2012 № 79 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 22.03.2012 за № 436/20749