Національна академія Служби Безпеки України logo

Національна
академія
Служби Безпеки
України

Національна академія
Служби Безпеки України

Мета та завдання Академії

Стрімкий розвиток інформаційних технологій, інформатизація суспільства та країни в цілому створюють нові виклики й загрози інформаційній безпеці держави.

Українські правоохоронні органи та спецслужби, як ніколи, зацікавлені у фахівцях з інформаційних технологій і кібербезпеки.

У Службі безпеки України була розроблена Концепція впровадження системи професійної сертифікації кадрів і системи менеджменту інформаційної безпеки задля підвищення професійного рівня своїх фахівців та підготовки молодих спеціалістів у цій сфері.

Відповідно до Концепції на базі Академії буде створено Центр професійної сертифікації кадрів СБУ. Першим етапом імплементації міжнародних стандартів з інформаційної безпеки в діяльність СБУ визначено відкриття Мережевої академії CISCO НА СБУ.

Академічні програми CISCO є одними з найглибше розроблених освітніх навчальних програм у галузі ІТ технологій та їхньої безпеки. Сертифіковані фахівці академій забезпечують захист критичних інфраструктур та інформаційних потоків даних від різного класу загроз у кіберпросторі.

Академія CISCO НА СБУ розпочала роботу у листопаді 2020 року. Уже проходять підготовку перші інструктори Мережевої академії CISCO НА СБУ за напрямами: сертифікований спеціаліст з мереж, інфраструктура, а також із курсу для майбутніх аналітиків з кібербезпеки Cyber Ops.

Навчальні курси підходять для різних аудиторій – від початкового до професійного рівнів. У Мережевій академії CISCO НА СБУ зможуть навчатися співробітники Служби безпеки України, студенти й курсанти закладу, а також представники інших закладів, установ та організацій на договірній основі.