Національна академія Служби Безпеки України logo

Національна
академія
Служби Безпеки
України

Національна академія
Служби Безпеки України

Доступ до публічної інформації
Звернення громадян
Доброчесність
Запобігання корупції
Публічні закупівлі
Вакансії

Доступ до публічної інформації

Публічну інформацію Національна академія Служби безпеки України надає у відповідь на інформаційний запит. Його може зробити фізична чи юридична особа, об’єднання громадян.

Запит на отримання інформації складається у довільній формі, де необхідно вказати: 

  • ім’я та прізвище запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер телефону;

  • опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

  • підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Запити приймаються в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

 

Актуальні питання щодо запитів на публічну інформацію: 

У чому різниця між запитом на публічну інформацію та зверненням громадян?

До звернень громадян належать насамперед пропозиції, зауваження, заяви, скарги чи клопотання. Вони не просто потребують відповіді, а й подальших дій.

Запит на публічну інформацію – це прохання надати інформацію чи дані, якими володіє конкретний розпорядник.

 

Хто може звертатися до Національної академії СБУ за інформацією?

Звернення громадян можуть надходити до Академії СБУ від осіб, які є громадянами України чи не є громадянами, але проживають тут на законних підставах.

Запити на публічну інформацію – це інша форма звернення. Нею можуть скористатися фізичні та юридичні особи, об’єднання громадян без статусу юрособи, крім суб’єктів владних повноважень, розпорядники інформації чи їхні відповідальні особи.

 

Який порядок і терміни розгляду запитів на публічну інформацію?

Відповідь на такий запит надається не пізніше 5 робочих днів із моменту його отримання.

У виняткових випадках (якщо інформація необхідна для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій) термін відповіді скорочується до 48 годин із дня отримання.

Термін розгляду запиту може бути продовжено з 5 до 20 робочих днів, якщо він стосується великого обсягу інформації або потребує пошуку та збирання даних. Розпорядник інформації повідомляє запитувача про продовження терміну відповіді. Таке повідомлення у письмовій формі має бути не пізніше 5 робочих днів із дня отримання запиту.

Якщо розпорядник не володіє запитуваною інформацією, але знає, хто нею володіє, то зобов’язаний направити запит іншому розпорядникові. Тоді запитувачу теж надсилається повідомлення, що його запит перенаправлений. У такому разі відлік терміну для надання відповіді починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

 

Чи потрібно платити за отримання публічної інформації?

Інформація на запит надається безкоштовно. Проте, якщо відповідь на запит передбачає копіювання документів обсягом понад 10 сторінок, то запитувач має відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк.

Але така плата не стягується при наданні особі інформації про себе і такої, що становить суспільний інтерес.

 

У яких випадках Академія СБУ може відмовити в наданні публічної інформації?

Це можливо в кількох випадках:

  • якщо Академія не володіє запитуваною інформацією і не зобов’язана нею володіти відповідно до своєї компетенції;
  • якщо запитувана інформація належить до категорії з обмеженим доступом;
  • якщо при поданні запиту не дотримані вимоги до його оформлення;
  • якщо запитувач не оплатив фактичні витрати на копіювання та друк.

 

Куди звертатися, якщо запитувач взагалі не отримав запитувану інформацію чи отримав відмову?

Рішення, дії чи бездіяльність розпорядника інформації можна оскаржити до вищого органу чи суду.

Запитувач може оскаржувати різні аспекти: відмову в задоволенні запиту, відстрочку чи ненадання відповіді, надання неповної чи недостовірної інформації, порушення термінів тощо.

 

Рекомендована форма запиту на інформацію, що подається фізичними особами

Рекомендована форма запиту на інформацію, що подається юридичними особами та об'єднаннями громадян