Національна академія Служби Безпеки України logo

Національна
академія
Служби Безпеки
України

Національна академія
Служби Безпеки України

Перепідготовка та підвищення кваліфікації
Курси для працівників режимно-секретних органів
Спеціальності та напрями підготовки
Спеціальні короткострокові програми

Курси для працівників режимно-секретних органів

Національна академія Служби безпеки України, відповідно до ліцензії МОН України, здійснює підвищення кваліфікації фахівців режимно-секретних органів державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій України, що провадять діяльність, пов’язану з державною таємницею, за спеціальністю 251 Державна безпека (галузь знань 25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону).

Освітня програма підвищення кваліфікації розроблена на основі компетентнісного підходу з урахуванням принципів цілісності, системності, технологічності та варіативності, подана у взаємозв’язку цільового, змістового, технологічного та контрольно-аналітичного компонентів.

Курси підвищення кваліфікації забезпечують належний рівень компетенції та професіоналізму працівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій України, що провадять діяльність, пов’язану з державною таємницею. Дозволяють фахівцям суттєво підвищити знання та уміння, освоїти сучасні методи, які необхідні для ефективного вирішення завдань професійної діяльності у сфері захисту інформації з обмеженим доступом.

Курси підвищення кваліфікації тривають три тижні (15 робочих днів) та проводяться на базі Національної академії Служби безпеки України з відривом слухачів від виконання службових обов’язків. Навчальна програма складається зі 120 академічних годин (4 кредитів ЄКТС) (80 – навчальні заняття, 40 – для самостійного опрацювання матеріалу та виконання індивідуального завдання). Обсяг максимального навчального навантаження слухача за один тиждень становить 45 академічні години (1,5 кредити ЄКТС).

Підсумковий контроль знань проводиться у формі комплексного  тестування з усіх модулів загальної та функціональної складових освітньої програми. Крім того, результатом підготовки слухачів є написання ними підсумкової (випускної) роботи (проєкту) реферату, яка носить переважно аналітично-практичний характер і реально пов’язана з проблематикою діяльності режимно-секретних органів державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій України, що провадять діяльність, пов’язану з державною таємницею та захисту випускних робіт.

Можливе подання як індивідуальних заявок, так і формування відомчих груп, чисельністю 15–30 осіб. Вартість навчання одного слухача визначається відповідно до обсягу навчальної групи.

Для зарахування на навчання необхідно подати заявку на навчання (в довільній формі), підписану керівником установи (організації).

Заявки надсилаються за адресою: 03066 вул. М. Максимовича, 22, м. Київ, Національна академія СБ України.

Телефон для довідок: +38 (044) 241 11 21

За результатами навчання слухачам видаються свідоцтва про підвищення кваліфікації державного зразка (120 годин, 4 кредити ЄКТС).